SASHIMI

SASHIMI HARASU HIROMASA GYU MAGURO TAI SAKE HIRAMASA HOTATE EBI TOBIKO TAKO UNAGI UNAGI