SASHIMI

NIGIRI

SAKE NO HARASU (Salmon Belly) 3pcs $30 5pcs $45

HIROMASA NO HARASU 3pcs$30 5pcs $45

MAGURO (Tuna)3pcs $30 5pcs $45

TAI (Snapper) 3pcs $19 5pcs $30

SAKE (Salmon) 3pcs $19 5pcs $30

HIRAMASA (Kingfish) 3pcs $19 5pcs $30

HOTATE (Scallop) 3pcs $19 5pcs $30

EBI (Prawn) 3pcs $18 5pcs $27

TOBIKO (Flying Fish Roe) 3pcs $16 5pcs $25

TAKO (Octupus) 3pcs $16 5pcs $25

UNAGI (Eel) 3pcs $16 5pcs $25

TAMAGO (Omelette) 3pcs $16 5pcs $23